Niewsbrief

Tuinjaar

Mulch open bedden

Waar in de tuin geen bodembedekkende plantengroei is - op geoogste groentebedden, in bedden met jonge planten of onder heggen en bessenstruiken - moet een laag mulch worden aangebracht om de grond te beschermen tegen uitdrogen, dichtslibben of erosie en om de groei van onkruid te onderdrukken.

Gereedschap nodig:

 1. Gereedschap: schop, hark of riek, schaar of sikkel, grasmaaier.
 2. Toebehoren: kruiwagen met groot volume, andere transportbakken, werkhandschoenen.
  Materialen voor mulching: Maaisel van gazon of weiland, smeerwortel- of brandnetelbladeren, stro, strokaf, groenbemesting, mulchfolie, mulchpapier, schorsmulch, schorshumus, houtvezels, houtkaf.

Instructies

 • Mulch van de lente tot de herfst; altijd als er open plekken zijn.
 • Vermijd dat onkruidzaden (van overhangende grassen, kruiden of brandnetels) en plagen (bladluizen, schuimcicaden) met het mulchmateriaal op de bedden terechtkomen.
 • Wanneer u mulcht met stro, zaagsel, schors of houtvezel wees u dan bewust van het probleem van de zogenaamde stikstoffixatie Deze materialen hebben een "ruime C/N-verhouding", wat betekent dat ze voornamelijk uit koolstof (C) bestaan en weinig stikstof (N) bevatten. Wanneer bodemorganismen dergelijke mulch beginnen af te breken, hebben zij daarvoor stikstof nodig, die zij aan de bodem onttrekken en die vervolgens niet langer beschikbaar is voor de planten die er groeien. Dit moet worden gecompenseerd door extra bemesting.
 • Afhankelijk van het materiaal en de laagdikte wordt onkruid slechts gedeeltelijk onderdrukt. Trek of prik de doorgroeiende planten er afzonderlijk uit; werk niet plat met een schoffel.
 • Voortdurend mulchen over een langere periode kan leiden tot een toename van slakken, omdat de dieren goede schuilplaatsen vinden onder het materiaal. In tuinen waar veel naaktslakken voorkomen, mulch daarom alleen tijdens langdurige droge perioden of alleen voor gewassen die geen schade (meer) kunnen lijden door slakkenvoeding. Verwijder de mulchlaag in de nazomer om te voorkomen dat slakken er eitjes in leggen. Een andere mogelijkheid is de "bedreigde" gebieden te beschermen met een slakkenafrastering en daarbinnen mulch.
 • Pas de dikte van de mulchlaag aan de weersomstandigheden aan (vooral de hoeveelheid neerslag) om rotting te voorkomen. **Hoe overvloediger de regenval, hoe dunner de laag moet worden aangebracht.

Blootliggend, verhard bodemoppervlak met opkomende onkruidgroei

Mulch met grasmaaisel tussen groenteplanten

Mulch aardbeien met stro

Mulchmaterialen en hun gebruik

 • Gazonmaaisel is geschikt voor alle terreinen. Laat niet eerst drogen, maar gebruik "vers" uit de grasvangzak van de maaimachine; het materiaal kan dan beter worden verspreid als een compacte mulchlaag die niet meteen uit elkaar wordt geblazen door de wind. Niet te dik aanbrengen, anders gaat het rotten. Bij vers aanbrengen is maximaal 10 cm ideaal - na droging is de laag dan nog maar ongeveer half zo hoog. Door de afbraak komen voedingsstoffen vrij die de planten in de mulch ten goede komen.
 • Gras (van een weide, boomgaard of paden) kan ook worden gebruikt om alle gewassen te bedekken - maar alleen jong gras dat geen (eigen) zaden draagt of onkruidzaden bevat. Bedden met traaggroeiende gewassen zoals kool, tomaat, pompoen of courgette kunnen na de voorbereiding van de grond worden bedekt met een laag gras en vervolgens kunnen de planten erin worden gezet. Vernieuw de graslaag een- of tweemaal tijdens het seizoen door een nieuwe laag boven op de oude te leggen.
 • Bladeren van smeerwortel en brandnetels zijn zeer geschikte mulchmaterialen, omdat ze ook als effectieve meststof dienen. Bij de ontbinding ervan komen grote hoeveelheden stikstof en kalium vrij, in het geval van brandnetel ook het spoorelement silicium (belangrijk voor bijvoorbeeld tomaten). Gebruik geen bloeiende en zaaddragende brandnetels, maar gebruik ze samen met de stengels om naaktslakken af te schrikken. Aangezien de bladeren snel afbreken, moet vaker worden gemulcht en moeten ze dikker worden neergelegd (ongeveer 10 cm); vooral geschikt voor zware, onvruchtbare bodems.
 • Stro heeft een zeer brede C/N-verhouding, geef daarom een extra stikstofbemesting vóór het mulchen. Stro verrot relatief langzaam: een laag van 5 tot 10 cm is voldoende voor het hele groeiseizoen. Gebruik voor het mulchen van groente- of aardbeienbedden alleen stro dat niet is behandeld met stengelverkortende middelen - anders krijgen de gemulleerde planten te lijden van groeiachterstand. Als het stro niet volledig wordt uitgedorst, zullen jonge graanplantjes snel uitlopen, maar ze kunnen gemakkelijk met de hand uit de grond worden getrokken.
 • Stro mulch (gehakseld stro) kan goed gecombineerd worden met gras mulch: Mulch de paden tussen de groentebedden met het langzaam afbrekende stro, en de bedden zelf met gras, dat sneller afbreekt en daarbij voedingsstoffen vrijmaakt.
 • Zelfs onkruid (absoluut zaadloos!) kan - bij zonnig weer - tussen de gewassen blijven liggen als een dun laagje mulch. Het droogt uit zonder terug te groeien; het organisch materiaal wordt teruggegeven aan de bodem.

Laat gewasresten liggen als mulchmateriaal in de groentetuin

Schorshumus voor mulch in het vaste plantenbed

Houtsnippers zijn geschikt voor mulching en als wegdek

 • Evenzo leef groenteafval, bijvoorbeeld van het oogsten van sla, kool, radijs of wortel, of van het verwijderen van de steeltjes van tomaten, direct op de groenteplant - mits ze niet zijn aangetast door ziekten of plagen. Naast het mulch-effect heeft dit het voordeel dat de bodem alleen de voedingsstoffen worden onthouden die in het eetbare gedeelte van het gewas aanwezig zijn. De bemesting voor latere teelten kan lager zijn dan bij volledig gerooide groentebedden.
 • Groenbemesters worden gebruikt voor mulching door ze ofwel te laten staan op het bed waarop ze geteeld zijn, ofwel ze af te maaien en ze als organisch materiaal over andere bedden uit te strooien.
 • Kies bij het gebruik van mulchfolie zo mogelijk niet voor producten van kunststof, maar voor producten op basis van hernieuwbare, biologisch afbreekbare grondstoffen (bijvoorbeeld maïszetmeel). Zwarte folie onderdrukt niet alleen op betrouwbare wijze onkruid, maar verhoogt ook de opbrengst van warmteminnende gewassen zoals komkommers of pompoenen door het opwarmende effect van het zwarte materiaal. Gebruik mulchpapier - gemaakt van gerecycled oud papier - als alternatief. Bereid het groentebed grondig voor en geef het voldoende mest, leg mulchfolie of papier glad, bedek het met aarde aan de randen of verzwaar het met planken. Open het materiaal met kruis- of T-sneden, breng de planten in en sluit de film of het papier weer zo ver mogelijk.
 • Bastmulch heeft een grove structuur en bestaat uit relatief grote stukken schors. Het onderdrukt de groei van onkruid door zijn hoge looizuurgehalte; bovendien remt het sterke stikstofbindende effect van dit materiaal in het algemeen de plantengroei. Gebruik het daarom nooit in de moestuin (en bij andere planten met ondiepe wortels); schorsmulch is echter zeer geschikt voor gebieden met diepgewortelde planten, d.w.z. onder heggen, bomen en struiken, onder alle bessenstruiken. Strooi compost en/of een organische meststof met langzame afgifte over de grond voordat u deze aanbrengt.
 • Basthumus of schorscompost heeft een fijnere structuur en bevat geen looizuren die de groei afremmen. Het onkruidverdringende, mulchende effect is dus alleen het gevolg van een betrekkelijk grote laagdikte. Schorshumus kan worden gebruikt in alle tuinzones, met inbegrip van moestuinen, vaste planten en bloembedden, waar planten zouden worden beschadigd door schorsmulch met looizuur.
 • Mulchmateriaal van houtvezels is gemaakt van sparrenhout en gedeeltelijk behandeld met conserveringsmiddelen uit de levensmiddelenindustrie om het rotten enigszins te vertragen. De fijne vezels, gemengd met schorshumus en compost, kruisen zich na de eerste bevochtiging en vormen een dicht weefsel dat onkruidgroei en te snelle droging voorkomt; houtvezel kan in de hele tuin worden gebruikt.
 • Houtsnippers zijn een geschikt mulchmateriaal dat in grotere tuinen zelf kan worden gemaakt met behulp van een hakselaar - die ook kan worden gehuurd bij een tuinclub of doe-het-zelfzaak. Houtsnippers zijn een uitstekend wegdek; ze zijn echter alleen geschikt als mulchmateriaal onder goed gewortelde heggen en bomen. Overal elders veroorzaakt het hout een zeer sterke stikstofafbraak en dus een duidelijk vertraagde groei van de gemulleerde planten.