Menu
Niewsbrief

Tuinjaar

Het frezen van geoogste groentebedden voor de winter

Het frezen van geoogste groentebedden voor de winterHet frezen van geoogste groentebedden voor de winter

Als de groentebedden pas in november worden gerooid, is het meestal voldoende om de grond los te maken en te mulchen. Alleen zeer zware, kleiachtige grond moet worden afgegraven, zodat deze goed belucht wordt en niet dichtslibt. De grove kluiten blijven aan de oppervlakte en zullen in de komende maanden door de vorst worden opgebroken.

Nodig:

  1. Gereedschap: graafvork of zaaitand, hark, riek of handeg, schop, cultivator, spade voor zware grond.
  2. Accessoires: opvangbak voor onkruid, transport- of kruiwagen, werkhandschoenen, rijpe compost, afgezette mest of kalk (volgens een bodemanalyse in opdracht van een laboratorium of een in de handel verkrijgbare snelle test), zo nodig winterroggezaad voor groenbemesting.

Instructies

  • Maak na de oogst de bedden los met een spitvork of een zaaitand en egaliseer ze met een hark of een handeg. Graven is in de meeste gevallen niet nodig.
  • Indien de grond voedingsstoffen en/of humus nodig heeft - een bodemanalyse zal u hierover informatie geven - strooi dan half verrotte compost of mest gelijkmatig over de oppervlakte met een cultivator.
  • Indien geen meststof wordt gebruikt, bedek de grond dan met een beschermende mulchlaag van bladeren, gewasresten, gemaaid gras of ander niet-houtachtig snoeiafval.
  • Zaai als alternatief winterrogge als "levende mulchlaag" en groenbemester. Deze soort kiemt zeer snel en vormt een wintergroen plantendek dat in het voorjaar aan de oppervlakte in de grond wordt gewerkt. Het zaaien van winterrogge kan tot de vorst.
Met uitzondering van wintergewassen, oogst alle groenten tegen het late najaarMet uitzondering van wintergewassen, oogst alle groenten tegen het late najaar

Met uitzondering van wintergewassen, oogst alle groenten tegen het late najaar

Trek dan de bedden doorTrek dan de bedden door

Trek dan de bedden door

... en niveau... en niveau

... en niveau

  • Graaf alleen zeer zware, kleiachtige grond om de grond te beluchten en te voorkomen dat hij dichtslibt. Wentel de grond tot op spaanderdiepte om, maar breek de daarbij gevormde grove kluiten niet op. Die zullen de komende maanden door vorst worden opgebroken: door vorstschuiven en -stralen worden de grote aggregaten in kleinere eenheden opgebroken, en krijgt de grond een stabiele kruimelstructuur (de zogenaamde vorstbestendigheid). Zorg er daarom voor dat u rooit voordat de vorstperiode begint.
  • Zachte gewasresten bij het losmaken of omspitten in de grond opnemen (of als mulch over het gebied uitspreiden); verwijder stengels en zieke plantendelen.
  • Verwijder al het onkruid dat nog aanwezig is Dit bespaart wat werk in het voorjaar, aangezien veel wild onkruid tijdens de winter blijft groeien. Let vooral op wortelonkruid zoals kweekgras en jichtkruid, want elk wortelfragment dat in de grond achterblijft, zal opnieuw uitlopen.
  • Indien nodig (volgens de resultaten van een bodemtest) kalk toedienen, die tijdens de winter met regen en sneeuw in de bodem wordt gespoeld.