Niewsbrief

Tuinjaar

Zaai groenbemesters op geoogste bedden

Zaai groenbemesters op geoogste beddenZaai groenbemesters op geoogste bedden

Als de eerste bedden in de moestuin zijn geoogst en dit seizoen niet opnieuw zullen worden beplant, moet daar groenbemesting worden gezaaid. Hierdoor wordt de bodem beschermd tegen uitdroging (verharding) of hevige regenval (dichtslibbing) en blijft zijn vruchtbaarheid behouden.

U heeft nodig:

 1. planten: vaste planten in een passende combinatie (bij de keuze rekening houden met de eisen van de standplaats, de groeiwijze en de volgroeide afmetingen), eventueel gecombineerd met bloembollen.
 2. Gereedschap: graafvork, schop, cultivator of hark, fijne composteerbak of zeef, planttroffel, schoffel of spade, afhankelijk van de grootte van de kluit.
 3. Accessoires: opvangbak voor stenen of onkruid, bodemzeef indien nodig, emmer of soortgelijke bak om de planten in te dompelen, gieter, vochtbestendige werkhandschoenen, kniebeschermers indien nodig.
 4. Meststof: rijpe compost, hoornschaafsel of andere organische meststof.

Voordelen van groenbemesting (in de zomer)

 • De groenbemesters absorberen de nog in de bodem aanwezige nutriënten, slaan ze op en voorkomen zo dat ze uitspoelen. Gemakkelijk oplosbare voedingsstoffen zoals stikstof en zwavel zouden anders in het grondwater verloren gaan.
 • Bloeiende groenbemesters verschaffen een belangrijke voedselbron voor veel nuttige insecten - wat vooral belangrijk is in midzomer, wanneer relatief weinig planten stuifmeel en nectar aanbieden.
 • Het plantendek beschermt de bodem tegen uitdroging en hevige regenval, bevordert het bodemleven, houdt de kruimelstructuur in stand en vermindert de vestiging van onkruid.
 • Vooral de diepwortelende groenbemesters zoals olieradijs maken de grond los en beluchten hem voorzichtig tot op de diepte of houden hem los.
 • Peulvruchten zoals lupine, klaver of veldbonen zijn in staat atmosferische stikstof te binden, op te slaan in zogenaamde wortelknolletjes en beschikbaar te maken voor het volgende gewas als extra voedingsbron. (Laat dus het wortelstelsel van deze planten in de grond zitten wanneer u de groenbemester opruimt).
 • Grond die is verarmd of is aangetast door bodemziekten kan worden verbeterd met speciale grondbehandelingen (bv. Tagetes tegen nematoden).

Instructies

 • Geschikte zaaiplekken zijn alle bedden die anders braak zouden liggen, bijvoorbeeld geoogste groentebedden die dit seizoen niet worden herbeplant, of bloemperken die in de zomer hebben gebloeid.
 • Hark het gebied af of trek er met een cultivator of handeg doorheen. Verzamel grotere stenen en verwijder onkruid.
 • Verspreid het zaad over het gebied in ruime doses.
 • Bescherm het opkomende zaad tegen vogelpredatie indien nodig.
 • Graaf de bovengrondse plantenmassa later af, strooi hem uit als beschermende mulchlaag of composteer hem. Zorg ervoor dat het wortelstelsel van de peulvruchten met de gebonden atmosferische stikstof in de grond blijft.
Verspreid het zaad wijd en zo gelijkmatig mogelijk.Verspreid het zaad wijd en zo gelijkmatig mogelijk.

Verspreid het zaad wijd en zo gelijkmatig mogelijk.

Braakland beschermen met groenbemestingBraakland beschermen met groenbemesting

Braakland beschermen met groenbemesting

Groenbemesters (hier Phacelia) leveren extra nectarbronnen voor nuttige insectenGroenbemesters (hier Phacelia) leveren extra nectarbronnen voor nuttige insecten

Groenbemesters (hier Phacelia) leveren extra nectarbronnen voor nuttige insecten