Niewsbrief

Bescherming van egels in de tuin

Het idee om de eigen tuin in dienst te stellen van het dierenwelzijn is geenszins nieuw, maar blijft actueel door de achteruitgang van natuurlijke habitats. Zo vallen egels, die vroeger veel voorkwamen, nu onder de Federale Wet op de Soortenbescherming. In het wild zijn er steeds minder schuilplaatsen voor egels, en daarom wendt een deel van de resterende populatie zich voor onderdak tot de eigen tuin. Aangezien egels nuttige insecten zijn, is de noodzakelijke bescherming van de dieren ook een voordeel voor de tuin: Egels eten slakken, engerlingen, insecten en wormen en dragen zo ook bij aan een natuurlijk evenwicht. Maar een goed begrepen egelbescherming is om een andere reden nog urgenter: met goede bedoelingen worden dieren die ziek of te zwak worden geacht in de herfst vaak weggehaald uit hun voorouderlijke omgeving, ook al zouden ze daar betere overlevingskansen hebben. En last but not least: egels worden ernstig bedreigd door het toenemende verkeer.

Wat kan er gedaan worden?

Een natuurlijke tuin is een essentiële bijdrage tot de instandhouding van de egel. Hij heeft bewegingsvrijheid nodig; omheiningen en borders moeten doorlatend zijn, lichtputten moeten met een rooster worden afgedekt.

Als een egel in de tuin verschijnt, geeft dit ook aan dat hij dicht bij de natuur staat. Dit betekent ook dat chemische producten volledig moeten worden vermeden; egels kunnen bijvoorbeeld worden gedood door slakken die worden vergiftigd met slakkenkorrels. Natuurlijke stapels dood hout of stenen of een geschikt egelhuis bieden beschutting voor de winter; voeren is normaal gesproken niet nodig. Zoals alle wilde dieren moeten egels zoveel mogelijk met rust worden gelaten. Inspannende verzorging doet hen meer kwaad dan goed, en het dier moet ook zoveel mogelijk in zijn vertrouwde omgeving worden gelaten.

Ons woningaanbod

Egelhuis Keramisch

Het egelhuis hier is gemaakt van gebakken keramiek met een hoog vuurklei additief, waardoor het permanent vorstbestendig en stabiel is tegen invloeden van buitenaf, warm en droog van binnen. Het egelhuis wordt op een rustige plaats in de tuin gezet en bedekt met aarde, bladeren, stro en schorsmulch.

Egelhuis Lariksbos

Geplaatst op een beschutte plaats, biedt het een rustplaats voor de egel. De vierkante ingang met de neergelaten luifel houdt ongenode gasten buiten, en aan de achterkant kan een klep worden geopend voor het vullen met gedroogde bladeren en voor het af en toe schoonmaken van de binnenkant van het huis.

Meer inspiratie