Menu

Informatie

Verwijdering van afgedankte elektrische apparatuur

Wegwerp batterijen niet met het huisvuil
Elke consument is wettelijk verplicht batterijen naar het plaatselijke recyclingcentrum, naar het mobiele inzamelpunt voor gevaarlijk afval of naar de detailhandel te brengen. Hierdoor kunnen ze op een milieuvriendelijke manier worden verwijderd. Batterijen voor huishoudelijk gebruik kunnen worden ingeleverd bij elk warenhuis van Manufactum of MAGAZIN winkel.

Op batterijen die schadelijke stoffen bevatten, vindt u de chemische symbolen Cd voor cadmium, Hg voor kwik en Pb voor lood. Batterijen en elektrische apparaten zijn voorzien van dit symbool, wat betekent dat batterijen en oude apparaten niet met het huisvuil mogen worden weggegooid.

Doe oude apparaten op de juiste manier weg
Elke consument is wettelijk verplicht oude apparaten gescheiden van het huisvuil weg te gooien en ze bijvoorbeeld in te leveren bij het plaatselijke recyclingcentrum. Oude elektrische apparaten worden er gratis aanvaard. U kunt ook inzamelpunten in uw omgeving vinden op: www.take-e-back.de

Zo wordt ervoor gezorgd dat de oude apparaten op de juiste manier worden gerecycled en negatieve gevolgen voor het milieu worden voorkomen. Gebruikte batterijen en accu's die niet in het oude apparaat zijn ingesloten, moeten van het apparaat worden gescheiden voordat ze worden ingeleverd. Elektrische apparaten zijn ook gemarkeerd met het volgende symbool.

Opgelet: Elke consument is verantwoordelijk voor het wissen van zijn persoonlijke gegevens uit de elektrische of elektronische apparatuur.

Verwijdering van lampen en gloeilampen

Compacte fluorescentielampen, metaalhalogeenlampen, fluorescentiebuizen en neonlampen kunnen kleine hoeveelheden kwik bevatten. Geef ze af bij uw plaatselijke recyclingcentrum of bij het mobiele inzamelpunt voor gevaarlijk afval. Vermijd huidcontact met beschadigde lampen! Verzamel de scherven met een vochtig papier of een stuk karton en verpak de resten luchtdicht voor vervoer naar het recyclingcentrum of het inzamelcentrum voor gevaarlijk afval, bijvoorbeeld in een pot met een schroefdop. Zuig de scherven alsjeblieft niet op. Ventileer de kamer gedurende ongeveer 30 minuten.

LED's bevatten geen schadelijke stoffen. Gelieve ze niettemin in te leveren bij uw plaatselijke recyclingcentrum of bij het mobiele inzamelpunt voor gevaarlijk afval.

Lampen en halogeenlampen bevatten geen schadelijke stoffen. Gelieve ze bij het huishoudelijk afval te gooien.

Menu