Onze oorsprong

Maatje zoals wij

Ooit, aan de noordrand van het Ruhrgebied, ratelden de kronkelmachines onvermoeibaar en brachten de harde steenkool naar de oppervlakte. Vandaag de dag is het hoofdkantoor van Manufactum, het hart van ons bedrijf, gevestigd op het terrein van de voormalige kolenmijn Waltrop. De karakteristieke bakstenen gebouwen met hun puntgevels, die sterk beïnvloed zijn door de Art Nouveau, behoren vandaag tot de mooist bewaard gebleven kolenmijnen van het hele Ruhrgebied. Zij getuigen van de bewogen geschiedenis van een hele regio.

Wij zijn thuis op een plaats waar het zoeken naar "zwart goud" al zo'n 75 jaar de hoofdrol speelt. In de hoogtijdagen reisden hier dagelijks zo'n 2.800 mijnwerkers per mijnkooi tot 1.000 meter de diepte in. Het harde werken tussen lawaai en kolenstof geeft vorm aan hun leven en dat van hun gezinnen. Betrouwbaarheid, eerlijkheid en gemeenschapszin - dat zijn de waarden die toen al belangrijk waren in het dagelijkse leven van de kolenmijn. Als je vandaag door de gangen loopt, kun je deze geest nog steeds voelen.

Het einde van de steenkoolwinning is een keerpunt voor de regio, die dankzij de kolen- en staalindustrie uitgroeide tot de grootste agglomeratie van Europa. In het kader van de structurele veranderingen worden de kolenmijnen in het hele Ruhr-gebied omgevormd tot culturele locaties en locaties voor nieuwe industrieën. Gebouwen waar vroeger machines stonden, worden nu omgebouwd tot indrukwekkende kantoorcomplexen. Een van hen is de Waltrop Colliery. Na uitgebreide renovatiewerkzaamheden waarbij zoveel mogelijk van de oorspronkelijke structuur van het onder monumentenzorg vallende gebouwencomplex werd behouden, wordt Waltrop Colliery in 1998 ons nieuwe onderkomen en slechts drie jaar later de locatie van onze eerste warenhuizen.

Wie vandaag het terrein betreedt, vermoedt aanvankelijk nauwelijks dat zich achter deze imposante muren de kantoren van een middelgroot bedrijf bevinden. De bekroonde architectuur van baksteen en ijzer van de architect van de Sant maakt op het eerste gezicht indruk door zijn bijzondere materialiteit en esthetiek, en inspireert ons elke dag opnieuw tot het ontwerpen van onze gezamenlijke werkzaamheden en ons productassortiment.

Hier wordt nog steeds gedolven - zonder hamers en ijzers, maar met dezelfde inzet, zorg en volharding van de mijnwerkers van weleer. Alleen het "zwarte goud" is voor ons anders geworden: buitengewone en overtuigende producten die zowel beantwoorden aan ons begrip van duurzaamheid als aan dat van onze klanten.

Want ook al evolueert Manufactum als bedrijf voortdurend - onze waarden en de drijfveer achter ons handelen zijn al meer dan 30 jaar onveranderd gebleven: Wij respecteren mens en natuur. Een verantwoordelijke en bedachtzame benadering van beide is dan ook de leidraad van onze bedrijfsactiviteiten. De geschiedenis van de steenkoolwinning heeft ons geleerd dat elke hulpbron een zorgvuldige behandeling vereist en dat wij naar de toekomst moeten kijken en veranderingen als kansen moeten zien. Daarom besteden wij expliciet aandacht aan milieuvriendelijke productie en steunen wij bedrijven die ambachtelijke tradities in ere houden even intensief als wij tegelijkertijd de ontwikkeling van nieuwe technologieën en productieprocessen bevorderen.

De gemeenschapsgeest van het vroegere leven in de kolenmijnen - die bestaat nog steeds in ons werk van vandaag. Wij zetten ons in voor een gemeenschappelijk doel en helpen een handje waar dat nodig is. Op die manier creëren we samen een eerlijk en duurzaam productassortiment vol goede, authentieke dingen die onze klanten in verrukking brengen en die altijd een erkenning zijn voor de prestaties van degenen die ze produceren. Het is dit oog voor het bijzondere dat ons definieert en ons verbindt met deze plek. Een traditie die we in de toekomst graag zullen voortzetten.