Bewuste consumptie

Gerecycleerde producten. Minder voor de zee

Enorme hoeveelheden plastic afval zijn de afgelopen 50 jaar in de wereldzeeën terechtgekomen en drijven rond in het centrum van de grote oceaanstromingen. Volgens het WWF bevat elke vierkante kilometer oceaan nu al tot 46.000 plastic deeltjes - en de tendens is stijgend. Dit komt doordat tussen de 6-10% van de totale polymeerproduktie uiteindelijk via zeer verschillende routes in de Atlantische Oceaan, de Stille Oceaan of de Indische Oceaan terechtkomt. Het kan 350 tot 400 jaar duren voordat plastic afval volledig is afgebroken. Dit geldt evenzeer voor de achteloos achtergelaten boodschappentas als voor de in zee weggegooide petfles of het op het strand vergeten yoghurtpotje. Tijd genoeg dus om in de voedselketen van zeedieren, vogels en uiteindelijk de mens terecht te komen, met gevolgen die tot op heden niet te overzien zijn.

Recycleer plastic flessenRecycleer plastic flessen

Het inzamelen, sorteren en hergebruiken van plastic afval in hoogwaardiger producten lijkt momenteel de beste uitweg uit het dilemma. Want wat niet in zee terechtkomt, vormt geen bedreiging voor kwetsbare ecosystemen. Sokken van nylon van visnetten, vloerbedekkingen van oude autobanden of tassen van binnenbanden van fietsen en dekzeilen van vrachtwagens zijn enkele van de produktideeën die reeds enige tijd op de markt zijn. "We moeten leren de hele buffel opnieuw te recyclen!", zo becommentarieert Dr. Sascha Peters van het toekomstbureau HAUTE INNOVATION in Berlijn treffend de huidige situatie.

Ecoalf. Garens gemaakt van gerecycleerde PET-flessen, visnetten en autobanden.

De verspilling van grondstoffen in onze wegwerpmaatschappij drijft de Spanjaard Javier Goyeneche eerst tot wanhoop en brengt hem dan op een idee. In 2009 richtte de ontwerper zijn label Ecoalf op, dat sindsdien kleding en accessoires van gerecycleerde materialen produceert. In het kader van het Ecoalf-oceaanproject worden visnetten, PET-flessen en oude autobanden omgevormd tot polyamidegaren en verwerkt tot robuuste stoffen. De fabricageprocédés, waarvan sommige mechanisch worden uitgevoerd, zijn complex - Goyeneche heeft een goed jaar moeten investeren alleen al om bedrijven te vinden die hiertoe in staat waren. Een kleine patch op elk Ecoalf produkt informeert de drager over de hulpbronnen die bij de produktie ervan zijn gebruikt en geeft dus informatie over het ecologisch evenwicht.

Lefa - een materiaal tegen afval

Lefa - een materiaal tegen afvalLefa - een materiaal tegen afval

Sommige materialen hebben van nature een hoge grondstofbesparende en dus duurzame component. Ledervezel, de zogenaamde Lefa, is zo'n stof. Hoogwaardig bonded leder bestaat voor meer dan 90% uit hernieuwbare grondstoffen. Meer dan de helft daarvan bestaat uit gerecycleerde lederresten, die anders eerder zouden worden gestort: snijresten van de lederverwerkende industrie en chroomschaafsel, dat massaal wordt geproduceerd bij het vouwen van vers gelooide lederhuiden in de leerlooierijen. Maar Lefa is niet alleen uit afval-economisch oogpunt overtuigend.

Onze producten gemaakt van gerecycleerde materialen

Manufactum besteedt ook steeds meer aandacht aan afvalbeperking, bijvoorbeeld door steeds meer producten aan te bieden die gemaakt zijn van gerecycleerde grondstoffen. De plantenzakken of -tapijten van gerecycleerde PET-flessen en de appelvoedselautomaat van gerecycleerde plantenpotten zijn voorbeelden van een strategie die een bewuster gebruik van onze hulpbronnen mogelijk kan maken. In vergelijking met de terugwinning van energie in een afvalverbrandingsinstallatie wordt bij de recycling van polymeermateriaal immers 1,26 ton CO2 per ton gerecycleerd plastic bespaard.